Wat de kerk van Jethro kan leren

Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan.
JETHRO

Op z’n oude dag kreeg Mozes wijze raad. Jethro, die op familiebezoek is, ziet dat zijn schoonzoon Mozes op termijn bezwijkt onder de last van het vele werk. Een groot risico van de werkwijze van Mozes , is dat het volk ontevreden raakt. Jethro adviseert Mozes het dan ook anders te doen.

De les van Jethro (zie Exodus 18) omvat vijf aspecten, die zowel de persoon als de organisatie raken. Als predikant of ambtsdrager kunt u ze verbinden aan uw eigen situatie. Kort samengevat komt het hier op neer:

1) Gebed
2) Verkondiging
3) Onderwijs
4) Delegeren
5) Leiderschap

Jethro geeft deze vijf bouwstenen en verbindt er een belofte aan: “Als je het op deze manier aanpakt, en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan.”

We ronden een kerkelijk seizoen af en bereiden ons voor op een nieuw seizoen. In deze brochure is in het kort te lezen hoe wij kerken en predikanten het komend jaar willen toerusten. Van Jethro leren we dat nuchter kijken naar wat nodig is en vertrouwen op God hand in hand gaan. Zo willen wij ook bouwen en dienstbaar zijn. Het einddoel dat we hierbij voor ogen hebben is dat de gemeente u als predikant en ambtsdrager ziet en denkt: “Wauw, dat wil ik ook!” En dat u aan het einde van uw ambtsperiode zegt: “Wat heeft de Heer mij gezegend. Met vreugde heb ik in zijn wijngaard gearbeid.”

Ambitieus? Jazeker.
Realistisch? Zullen zien wat God voor ons in petto heeft?

Lees verder >>> Permanente Educatie voor Predikanten
Lees verder >>> Toerustingsdag voor kerkenraden