Trainers en Coaches

Om de ongeveer 90 plaatselijke kerken en predikanten van dienst te kunnen zijn, heeft Toerusting 2.0 een netwerk van trainers en coaches. Wij stellen ons kort voor. Via het contact formulier (onderaan de pagina) kunt u met ons in contact komen. Of bel met 085 – 10 45 111.

——————————————————————————-

Hanneke den Boer-Bolhuis

Hanneke den Boer-Bolhuis

Ik ben enthousiast over de kerk! Het is een onderdeel van Gods Koninkrijk. Als kerkgemeenschap hebben we veel te bieden aan elkaar en aan mensen buiten de kerk. Zo zijn we bijvoorbeeld een plaats waar God te vinden is en waar liefde heerst. Predikanten en gemeenteleden zetten zich met hart en ziel in voor de gemeente. Mooi werk om te mogen doen. Maar ik zie ook dat het ze soms moeite en pijn kost en dat het in gemeenten niet altijd gaat zoals het is bedoeld. Graag zet ik de gaven die ik heb gekregen en datgene wat ik heb geleerd, in om deze mensen te bemoedigen en toe te rusten. Daarmee wil ik mijn steentje bijdragen aan de kerken.

Ik ben supervisor en coach (geregistreerd bij de L.V.S.C.). en ben opgeleid als kerkelijk werker en maatschappelijk werker. Als coach heb ik mij de laatste jaren verdiept in omgaan met stress. Naast individueel begeleiden van mensen heb ik er plezier in met groepen te werken. Trainingen ontwerpen die aansluiten bij de specifieke behoefte van een groep vind ik een leuke uitdaging. Sinds 2008 ben ik een van de toerusters van de STAGG. Ik heb onder andere predikanten gecoacht, kerkenraden begeleid en trainingen gegeven aan kerkenraden en pastoraal werkers.

Hanneke woont en werkt vanuit Houten.

——————————————————————————-

Arine Brouwer-Holwerda

Arine Brouwer-Holwerda

Mensen boeien mij. Al die verschillende mensen. Geschapen naar Gods beeld. Door Hem bedoeld om te Leven. Ik zie en ervaar ook dat het leven wordt doorkruist, bedreigd en gebroken.

In het spanningsveld tussen “overleven” en echt leven, wil ik graag een tijdje met mensen optrekken, zodat zij kunnen ontdekken hoe ze tot hun recht kunnen komen op de plek en in de omstandigheden waar zij zich bevinden.

Als trainer en coach werk ik nu zo’n 14 jaar met groepen en individuen en sinds 2003 zet ik als medewerker Toerusting mijn gaven en ervaring ook in voor werkers in de kerken. De plek bij uitstek om te leren wat dat is: Leven. De trainingen gaan bij voorbeeld over het voeren van pastorale gesprekken, het omgaan met verschillen in de gemeente, het helpen focussen op wat prioriteit heeft, etc. In de coaching en intervisie staat de persoonlijke groei meer centraal.

Het is voor mij belangrijk om steeds te blijven leren. Daarom werk ik graag samen met collega’s, participeer ik verschillende leer- en intervisiegroepen, heb ik in 2012 mijn internationale registratie bij de ICF gehaald en volg ik momenteel een 4-jarige opleiding bij Het Spectrum in Hattem.

Arine woont en werkt vanuit Geldrop.

——————————————————————————-

Alex Boshuizen

Alex Boshuizen

Sinds 1990 werk ik als predikant, tot november 2012 was dat steeds full-time. Sinds 1 november 2012 ben ik in deeltijd gaan werken in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Heemstede. Supervisie en coaching is voor mij een uitdagend extra naast het predikantswerk, vooral door de andere context en andere focus. Door de deeltijd aanstelling die nu heb krijg ik de gelegenheid om dit uitdagende extra meer uit te werken. Ik hoop zo het goede van twee werelden te combineren. Ik ben aangesteld als supervisor bij de predikantenopleiding van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarnaast geef ik supervisie en coaching aan allerlei mensen in allerlei levenssituaties.

Alex woont en werkt vanuit Voorhout.

——————————————————————————-

Marijke Chaudron

Marijke Chaudron

Als kerkelijke gemeenschap zijn we elkaar gegeven om Christus na te volgen en liefde te oefenen; voor elkaar, God en de wereld. Soms loopt dat spaak.In zo’n geval kan ik helpen helder te krijgen waar het wringt en wat er moet veranderen om de situatie te verbeteren. Samen met predikant of kerkelijk werker onderzoek ik wat hij (of zij) graag veranderen wil, hoe daaraan gewerkt kan worden, wat het betekent dat iemand hierin vastloopt. Ook de context waarin iemand werkt en leeft komt aan de orde.

Zorgvuldig en zonder oordeel luisteren vind ik belangrijk. Daarbij werk ik vanuit de notie dat aanvaarding de sleutel is tot verandering. Iets over mijn achtergrond; ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog en heb gewerkt als personeelsadviseur in een grote organisatie. Tegenwoordig ben ik als zelfstandig coach en mediator werkzaam. Daarnaast coördineer ik het gebedspastoraat in de NGK van Oegstgeest en ben ik getrouwd en moeder van drie tieners.

Marijke woont en werkt vanuit Oegstgeest.

——————————————————————————-

Bas Gravendeel

Bas Gravendeel

De kerk: lang zal zij leven! De kerk als ontmoetingsplaats. Met mensen en met God zelf. De kerk is de plaats waar mensen zich veilig moeten kunnen voelen. Dat geldt voor iedereen: de gemeenteleden, de ambtsdragers, de oud-ambtsdragers, de kerkelijk werker, de predikant. Soms wringt er wat. Soms te erg. Dan kan het behulpzaam zijn een klankbord te hebben. Iemand die zonder oordeel luistert en vraagt. Luisteren naar wat gezegd wordt en wat tussen de regels door bedoeld wordt. Iedereen met zijn eigen verhaal en achtergrond tot zijn/haar recht laten komen. Soms is er iemand van buiten nodig om plannen te spiegelen, structuur te maken en communicatie op gang te brengen. Ook dan is luisteren cruciaal. Uiteindelijk met als doel met elkaar weer een stukje te groeien in geloof en gemeenschap met elkaar.

Na bijna twintig jaar als leidinggevende in het bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik in 2006 als zelfstandige aan de slag gegaan. Dat bevalt goed. Met de bagage van een coach en een mediator opleiding op zak heb ik een stap naar professioneel coach gemaakt. Daarin is zonder oordeel en secuur luisteren naar wat de ander zegt heel belangrijk. Daarna komt pas de actie. Altijd gericht op verder kunnen en weer verder gaan met elkaar in de gemeenschap van Christus. De kerk: lang zal zij leven tot eer van God!

Bas woont en werkt vanuit Schiedam.

——————————————————————————-

Marieke Jellema

Marieke Jellema

De wens om te veranderen kan voortkomen uit de wil om jezelf te ontwikkelen, dan wel ingegeven zijn door een moeilijke situatie. Coaching is in mijn praktijk gericht op gedragsverandering. Met name uw gedrag is zichtbaar voor de gemeente en uw thuisomgeving: gedrag van de voorbeeldfiguur, de professional en de mens. In een coachtraject gaan concrete veranderingen hand in hand met veranderingen in denken, een beter zelfbeeld, een reflectie op de eigen schaduwkanten en de acceptatie van jezelf. Geloof en coaching raken hier aan dezelfde paradox: acceptatie van wie je bent en wat zich aandient en de wil of behoefte om iets te veranderen. En daarin zoeken we naar uw mogelijkheden.

Zeven jaar geleden namen mijn collega en ik het initiatief tot PastoRaad: een samenwerking voor begeleiding van predikanten en werkers in de kerk. Wat is er veel gebeurd in de afgelopen tijd en wat fijn dat coaching nu breed toegankelijk is in de kerk. Zelf word ik bemoedigd door predikanten en werkers in de kerk die weer nieuwe perspectieven zien, mogelijkheden in handen hebben gekregen en hun weg in vertrouwen verder gaan.

Als Master Practitioner in coaching ben ik aangesloten de NOBCO en blijf ik actief om mezelf te vernieuwen en te ontwikkelen.

Marieke woont en werkt vanuit Apeldoorn.

——————————————————————————-

Wilma Koopman

Ieder mens is een prachtig en uniek schepsel van God, de Vader. Dus ook een ieder die een  functie mag vervullen in een kerkelijke gemeente. Functioneren in een kerkelijke gemeente kan mooi, vruchtbaar en opbouwend zijn. Ook kan daar de pijn van gebrokenheid aanwezig zijn. Daarbij mogen we om hulp en steun vragen. Wat er in de Bijbel staat over ‘Vele gaven, één Geest’ inspireert mij om steun en begeleiding te bieden aan mensen en in situaties waar onvoldoende sprake is van ontwikkeling en opbouw.

Graag begeleid ik predikanten en anderen die werkzaam zijn in een kerkelijke functie door middel van persoonlijke coaching. Zowel voor vraagstukken gerelateerd aan het functioneren (persoonlijke ontwikkeling of loopbaanontwikkeling) als met betrekking tot specifieke situaties. Daarnaast bied ik ook conflictbegeleiding en gespreksleiding.

Ik ben werkzaam als zelfstandig geregistreerd coach, geregistreerd mediator en adviseur. Voordat ik koos voor het zelfstandig ondernemerschap ben ik jarenlang werkzaam geweest in leidinggevende functies in het bedrijfsleven. Inmiddels heb ik mensen in verschillende (kerkelijke) functies begeleid. Daarnaast ben ik actief als (huis)kringleider van de kerkelijke – missionaire – gemeente waarvan ik lid ben. Ook ben ik bestuurslid van een protestants christelijke basisschool en buurtbemiddelaar in de plaatselijke gemeente. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen.

Wilma woont en werkt vanuit Mijdrecht.

——————————————————————————-

Remmelt Meijer

Remmelt Meijer

Wat mij motiveert zijn in het kort vooral twee dingen. Het eerste is mijn geloof dat God groter is. Groter dan onze problemen en onze kaders. En het tweede de overtuiging: het kan anders. Uit dat laatste spreekt verlangen dat altijd weer opvlamt en er zit ook iets in van ‘geen genoegen nemen’ met de status quo. Ik vind het belangrijk samen terug te gaan naar de diepere overtuigingen, de wortels van geloven en liefhebben. Genade is voor mij een essentieel punt om opnieuw vanuit te denken en van daaruit naar nieuwe wegen te zoeken. Kerk zijn in deze tijd is mijn passie: aansluitend bij de cultuur waarin we leven en tegelijk anders en met een relevante boodschap. Dat vraagt moed om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, juist om dienend te zijn aan de Heer van de Kerk: Jezus.

Ik ben sinds 2009 zelfstandig coach, aangesloten bij de NOBCO. Daarnaast ben ik adviseur voor Nederland Zoekt, dat kerken een leergemeenschap aanbiedt voor missionaire kerkvormen en groeien in discipelschap. Van 1998-2007 was ik predikant en pionier voor gemeentestichting in de vrijgemaakt gereformeerde kerken. Ik ben momenteel in Amsterdam opnieuw betrokken bij missionaire gemeenschapsvorming. Mijn hart ligt bij procesbegeleiding die raakt aan visie, geestelijke leiderschapsontwikkeling en eigentijds vitaal kerk-zijn.

Remmelt woont in Diemen en werkt vanuit Amsterdam.

——————————————————————————-

Carolien Pape

Carolien Pape

Kerkelijk werkers in de breedte zijn harde werkers vanuit een passie voor  de gemeente en voor God. Wat is het dan belangrijk om geregeld een tijd van reflectie te nemen over je persoonlijke ontwikkeling, geloof, professionaliteit, samenwerking, keuzes, grenzen en behoeftes .  Als coach/ supervisor en christen ben ik gemotiveerd om daarbij te ondersteunen omdat mensen en Gods gemeente mij aan het hart gaan en omdat ik zie  dat een burn-out, motivatieverlies en conflicten het pijnlijke gevolg kunnen zijn wanneer je niet op tijd op de rem gaat staan .

Ik ben een professioneel supervisor en coach met een jarenlange begeleidings- en bemiddelingservaring in kerken, onderwijs en bestuur/politiek, zowel in individuele trajecten als in groepen/ teams. Mijn stijl is te typeren als concreet, ervaringsgericht, doelgericht, nuchter en met humor.

Carolien woont en werkt vanuit IJsselstein.

——————————————————————————-

Klaas Quist

Klaas Quist

De kerk, dat is voor mij de gemeenschap van mensen die elkaar ontmoeten omdat ze samen God zoeken. De kerk, dat is de plaats waar we samen leren wat genade is, in de ontmoeting met de levende God en elkaar. Ik heb mijn broeders en zusters nodig om te leren rechtvaardig te leven en vol ijver om het goede te doen, in afwachting van de verschijning van onze Here Jezus.

In de kerk kies je elkaar niet uit, je wordt aan elkaar gegeven. En dat gaat soms heel goed, maar helaas lang niet altijd. We verliezen elkaar soms, met alle pijn en gevolgen. Als er geen beleid is, gaat het volk ten onder, zegt de Spreukendichter. Deze waarheid is ook op de kerk van toepassing. In de zoektocht die hier vaak mee gepaard gaat, trek ik graag mee op als procesbegeleider voor de kerkenraad.

Klaas woont en werkt vanuit Tollebeek.

——————————————————————————-

Gert-Jan van der Vegt

Gert-Jan van der Vegt

Wanneer u denkt er zelf niet uit te komen help ik u graag de kloof te overbruggen waardoor u zelfstandig verder kunt. Ik werk het liefst met groepen. Ik help u te beseffen wat het is dat uw kerk zo bijzonder maakt. Voor uzelf, ambtsdragers, gemeenteleden en de maatschappij. En dat vertaal ik naar concrete stappen die ervoor zorgen dat processen en vooral communicatie in uw kerk nog beter verlopen. Ik beloof u bewustzijn, goed naar elkaar kunnen luisteren en samenhangend resultaat.

De reden dat ik dit doe is omdat ik van mensen houd. Als navolger van Christus, de grote Overbrugger en middelaar. God heeft me talent gegeven om goed te doorgronden waar conflicten in organisaties liggen, te analyseren en op te lossen. Het gaat in organisaties, dus ook in kerken, altijd om mensen. Mensen door God bijeengeroepen in kerken als leden van eenzelfde lichaam, waar ik ook deel van mag uitmaken. Uiteindelijk dus omdat God van mij houdt.

Gert-Jan woont en werkt vanuit Deventer.

——————————————————————————-

[customcontact form=3]