Visie en doel – toerusting kerkenraden

 

“Als ze mij vragen of ik het jammer vind dat mijn ambtstermijn voorbij is, dan zeg ik ……ja. De vier jaar in de kerkenraad heeft mij per saldo meer opgeleverd dan gekost. De eerste zegen was voor mijzelf. Ik zal het missen.”

Is dit te mooi om waar te zijn?
Toch is het doel van Toerusting 2.0 dat de kerkenraden beterĀ  in staat zijn geestelijk en organisatorisch leiding te geven aan de gemeente.

De komende vijf jaar is de hoofdlijn voor de toerusting van kerkenraden dan ook:

1. Versterking van het persoonlijk geloof van de ambtsdrager
Wie leiding geeft en uitdeelt, moet zelf ook gevoed worden.

2. Verbinden van de context van de ambtsdrager
Stabiliteit, evenwichtigheid, zelfkennis, authenticiteit en volwassenheid zijn belangrijk voor elke ambtsdrager. Vanuit het oogpunt van leiderschap is het belangrijk deze aspecten ook in de toerusting van kerkenraden mee te nemen.

3. Versterken van geestelijk en organisatorisch leiderschap
Leiding geven is meer dan op de winkel passen. Het is richting geven, voorop gaan en sturen. Predikant en kerkenraad hebben hierin een eigen en onderscheiden taak en verantwoordelijkheid.

4. Versterken van open en veilige verstandhouding tussen kerkenraad en predikant
De samenwerking en ontwikkeling van personen in hun functie en de organisatie als geheel, valt of staat met goede onderlinge verhoudingen. Respect en vertrouwen zijn basale bouwstenen bij het leidinggeven en samenwerken.

 

Laat een bericht achter

Je mailadres wordt niet gepubliceerd. De verplichte velden zijn aangegeven *

*