Specifiek aanbod gericht op ambtsdragers

Toerusting 2.0 werkt volgens het principe van het maatpak. Dat betekent dat we bij de definitieve invulling van een training of cursus uitgaan van de werkelijke vraag en behoefte vanuit de plaatselijke gemeente. In overleg met elkaar proberen het programma daar op af te stemmen. De volgende opsomming geeft aan wat in ieder geval mogelijk is.

a. ambtsdragercursus
Wat betekent het om ambtsdrager te zijn? Hoe geef je samen met anderen leiding aan de gemeente?

b. Hoe overleef ik de kerkenraad?
Werk in de kerk kan heel opbouwend zijn voor je geloof, je mag mooie dingen meemaken. Toch is de ervaring van veel ambtdragers dat het soms meer moeite kost dan dat het vreugde geeft. “Hoe overleef ik de kerkenraad” is eigenlijk een serie workshops, bedoeld om als kerkenraad samen te doen.

c. APK voor de kerkenraad
Een aanrader voor kerkenraden die het gevoel hebben in beslag te worden genomen door de urgente zaken. De centrale vraag in deze training: zijn we met de goede dingen bezig.

d. Cursus ‘rechten en plichten’
Zelfs de kleinste gemeenschap – bv. een huwelijk van twee mensen – heeft het nodig dat er (al dan niet beschreven) afspraken ten aanzien van de onderlinge rechten en plichten zijn. Een kerkelijke gemeenschap vormt geen uitzondering op deze regel.

e. Voorzitten van een vergadering
Een vergadering in goede banen leiden, recht doen aan de inbreng van de aanwezigen en tegelijk aan de afgesproken agenda en tijdsduur. Dat is soms makkelijker gezegd dat gedaan.

f. Evaluatiegesprekken
Via Toerusting 2.0 zijn gespreksleiders beschikbaar om het gesprek tussen predikant en kerkenraad te leiden. Zie ook de handreiking van de VAC.

g. Ondersteuning bij specifieke processen
Er doen zich soms onvoorziene omstandigheden voor, waarbij extern advies of begeleiding wenselijk is. We luisteren en denken graag met u mee of te kijken of en op welke manier wij in deze specifieke situatie ondersteuning kunnen geven.

[customcontact form=6]

Laat een bericht achter

Je mailadres wordt niet gepubliceerd. De verplichte velden zijn aangegeven *

*