Plaatselijke toerustingsdag

Dat iedere gemeente weer voor andere uitdagingen staat is een feit. Daarom is per plaatselijke gemeente elke twee jaar een trainer beschikbaar voor een plaatselijke toerustingsdag. Het onderwerp en tijdstip van deze plaatselijke toerustingsdag wordt in overleg met elkaar bepaald.

De trainerskosten voor deze lokale toerustingsdag wordt gefinancierd vanuit de afdracht via de financiële commissie. De locatiekosten zijn voor rekening van de plaatselijke gemeente.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de financiële regeling zoals hierboven verwoord, hanteren we de volgend criteria:

  1. De plaatselijke toerustingsdag is gericht op één of meer van de vier hoofddoelstellingen van Toerusting 2.0 (zie pagina Visie en doel – toerusting kerkenraden)
  2. Het betreft twee aaneengesloten dagdelen.
  3. De kosten van de trainer zijn voor rekening van Toerusting 2.0. Daarom maakt de trainer onderdeel uit van het netwerk van Toerusting 2.0.
  4. De locatie kosten zijn voor rekening van de plaatselijke gemeente. Eventuele materiaalkosten worden naar rato doorberekend.
  5. Er is een redelijke termijn tussen de aanvraag en de daadwerkelijke uitvoering zodat we e.e.a. goed kunnen afstemmen, voorbereiden en inplannen.
  6. Een (NGK) gemeente kan eens per twee jaar een beroep doen op deze regeling. Jaarlijks is er plaats voor de helft van alle NGK gemeenten. We hanteren hierbij het principe, wie het eerst komt die het eerst maalt.

Impressie

Lees hier een kort artikel op de website van NGK Loosdrecht.

 

[customcontact form=5]