Visie en doel – Permanente Educatie

Een gemeentelid die met enthousiasme en verlangen de predikant hoort preken, ziet werken en denkt : “Dit wil ik ook!!
Met Toerusting 2.0 willen we daar een bijdrage aan leveren. Dit zou een geweldige uitkomst zijn.

Permanente Educatie voor predikanten is gericht op het ontwikkelen en versterken van de competenties die de predikant nodig heeft bij de uitoefening van zijn ambt in de gemeente, zoals die benoemd zijn in het profiel voor de toekomstig predikant, dat door de Landelijk Vergadering HoutenĀ  is vastgesteld op 26 maart 2011. De LV heeft hierover o.a. gezegd dat kerkenraden hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben en zij haar predikant financieel en praktisch in staat moet stellen om zich te laten nascholen. De kerken zijn er immers bij gebaat dat predikanten hun werk met vreugd, toegerust en in vertrouwen kunnen doen.

De komende vijf jaar is de hoofdlijn voor Permanente Educatie:

1. Versterking van het persoonlijk geloof van de predikant
Wie leiding geeft en uitdeelt, moet zelf ook gevoed worden.

2. Verbinden van de context van de predikant
Stabiliteit, evenwichtigheid, zelfkennis, authenticiteit en volwassenheid zijn belangrijk, juist wanneer je als predikant een soms eenzame positie hebt en je leiding moet geven aan jezelf. Dit geldt voor elke ambtsdrager. Vanuit het oogpunt van leiderschap is het belangrijk deze aspecten ook in de toerusting van kerkenraden mee te nemen.

3. Versterken van geestelijk en organisatorisch leiderschap
Leiding geven is meer dan op de winkel passen. Het is richting geven, voorop gaan en sturen. Predikant en kerkenraad hebben hierin een eigen en onderscheiden taak en verantwoordelijkheid.

4. Versterken van open en veilige verstandhouding tussen kerkenraad en predikant
De samenwerking en ontwikkeling van personen in hun functie en de organisatie als geheel, valt of staat met goede onderlinge verhoudingen. Respect en vertrouwen zijn basale bouwstenen bij het leidinggeven en samenwerken.

Laat een bericht achter

Je mailadres wordt niet gepubliceerd. De verplichte velden zijn aangegeven *

*