Verdieping pastorale vaardigheden

Doel
het verfijnen van de pastorale vaardigheden, inzicht geven in eigen functioneren en aanreiken van theoretische onderbouwing

Gerelateerd aan het predikantsprofiel
taakvelden 4d, 4g, 4i, 5k

Korte samenvatting
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van de kerkelijke gemeente en behoort tot de kernactiviteiten van de predikant. Maar pastoraat uitoefenen is ook kwetsbaar en niet altijd gemakkelijk. De cursus richt zich op de praktijk, maar heeft ook verdiepende theorie. Aan bod komen onder andere de positie en taak van de pastoraal werker, verdieping in pastorale vaardigheden, werken met levensverhaal, relatiepastoraat en de relatie tussen geloof en psyche.

Speciale aandacht is er voor het persoonlijk leerproces van de cursist. Dit wordt vormgegeven in individueel contact met de docent, de persoonlijke begeleiding en intervisie binnen een leerteam. Het totale programma is opgebouwd in drie lesdagen excl. een slotmiddag. De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en is bedoeld voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, pastoraal werkers en vrijwilligers in instellingen, coördinatoren voor pastoraat binnen kerken/gemeenten.

Data
in overleg met CHE

PE punten
56

Kosten
€ 350 (nog bevestigd door CHE)

Leverancier
Christelijke Hogeschool Ede

[customcontact form=4]

Laat een bericht achter

Je mailadres wordt niet gepubliceerd. De verplichte velden zijn aangegeven *

*