De preek tegen het licht

Doel
de deelnemer oefent zich in het formuleren van een boodschap en doelstellingen van een preek en koppelt hier persoonlijke leerdoelen aan die worden omgezet in vaardigheden.

Gerelateerd aan het predikantsprofiel
taakvelden 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 2c, 2d, 2e, 2h

Korte beschrijving
Eén van de kerntaken van de predikant is preken. De voorbereiding en het leiden van een kerkdienst kan niet zonder de leiding van de Heilige Geest. Maar het werk van de Geest ontslaat de predikant niet van de taak ‘ambachtelijk werk’ te leveren. De preekstructuur; de overgangen; zich weten te verhouden tot het Woord, de hoorder en het ‘ik’ van de predikant in de preek; het formuleren van een concrete boodschap, presentatietechnieken etc. behoren tot het handwerk van de predikant. In de homiletiek staan de ontwikkelingen op dit gebied niet stil. Predikanten worden uitgedaagd hun preken in het licht van nieuwe homiletische inzichten te laten houden en ook van elkaars ervaringen te profiteren.

Iedere deelnemer (min. 4, max. 6) brengt bij toerbeurt een preek in. Op deze preek reageren de andere deelnemers en m.n. de coach die aan dit proces leiding geeft. De deelnemers verwerken de verworven inzichten in een volgende preek. Ook deze preek zal worden besproken.

Data
In overleg met elkaar.

PE punten
12 (afhankelijk van aantal deelnemers)

Kosten
€ 300

Leverancier
Kees de Grootds. Kees de Groot
Nederlands Gereformeerde predikantsopleiding

[customcontact form=4]

Laat een bericht achter

Je mailadres wordt niet gepubliceerd. De verplichte velden zijn aangegeven *

*