Permanente Educatie

Ieder jaar besteedt de predikant 40 uur aan Permanente Educatie (PE). Dit komt overeen met 40 PE punten. Voor de invulling hiervan zijn twee opties:

A. Geselecteerd aanbod
Dit aanbod is gericht op de volle breedte van de zeven taakvelden die in het predikantsprofiel worden benoemd. In de periode 2012 – 2017 dient minimaal 50% van de PE punten uit het geselecteerde aanbod te worden gehaald. Wat het geselecteerde aanbod is, staat op deze site te lezen. Het geselecteerde aanbod is overigens niet in beton gegoten. Er zal steeds worden gezocht naar verbetering van het geselecteerde aanbod.

B. Vrije keus
De predikant is vrij om (bij voorkeur in overleg met de kerkenraad) zelf te zoeken naar een invulling van de PE. Vanuit Toerusting 2.0 zal via de digitale nieuwsbrieven regelmatig suggesties worden gedaan.

Geselecteerde aanbod 2012 – 2017

Nr.  Naam  Leverancier PE punten
1 Hoed mijn schapen Open Doors / ds. Ron van der Spoel 16
2 Gemeenteopbouw via geloofsopbouw Werkgroep Leven uit de Bron / ds. Marius Noorloos 50
3 De preek tegen het licht Nederlands Gereformeerde Predikantsopleiding / ds. Kees de Groot  16 – 24
4 Passie voor preken ds. Ron van der Spoel 20
5 Verdieping pastorale vaardigheden Christelijke Hogeschool Ede 56
6 Intervisie Pastoraat Toerusting 2.0 10
7 Teamwork in kerk en gemeente Christelijke Hogeschool Ede 56
8 Predikantenretraite New Wine / ds. Dick en ds. Jeannette Westerkamp 40
9 Persoonlijke effectiviteitstraining Predikant & Praktijk / ds. Arnold Huijgen en ds. Daniël Timmerman 16
10 Maatschappelijke stage Toerusting 2.0 40
11 Begeleide intervisie Toerusting 2.0 20
12 Persoonlijke coaching Toerusting 2.0 15
13 Begeleide supervisie Toerusting 2.0 25
14 Predikanten conferentie Nederlands Gereformeerde Predikantsopleiding 8
15 Change in Church PastoRaad 8
16 Fit for Life ds. Alex Boshuizen 10

Kijk voor meer details over de inhoud, data, kosten en aanmelding, op pagina’s onder de rubriek “geselecteerd aanbod”.

Laat een bericht achter

Je mailadres wordt niet gepubliceerd. De verplichte velden zijn aangegeven *

*