Missionaire leergemeenschap – 12 maart

We zien steeds meer initiatieven voor missionaire groepen wereldwijd, in Nederland en ook binnen de gereformeerde kerken (GKV, NGK en CGK).

Deze mooie initiatieven zoeken naar een plek binnen de gemeente. Hoe kan een gemeente zowel vertrouwde en beproefde als nieuwe en prikkelende vormen van kerk ondersteunen? Wat als de gemeente een ander karakter heeft dan de missionaire groep. Of als die groep interkerkelijk is. En wat is de rol van de kerkenraad in de ondersteuning van missionaire groepen? En dan zijn er nog de vragen van de groep zelf: hoe ga je om met pastoraat, diaconaat en financiƫle verantwoordelijkheden? Hoe geef je discipelschap vorm in het leven van alle dag?

NGK Missionair Steunpunt en GKV Centrum Dienstverlening willen:

  1. Een leergemeenschap vormen van mensen die in een bestaande gemeente een succesvolle missionaire groep ontwikkelen
  2. Toerusting en begeleiding bieden om missionair gedachtengoed ruimte te geven dan wel te verankeren in je gemeente en kerkenraad.

Sleutelwoorden: discipelschap, gebed, praktijk, ervaringen delen, contextualisatie, bijbelse en missionaire onderbouwing, gemeenschap, alledaagse spiritualiteit.

Jannet de Jong

Pieter Kleingeld

Wat hebben wij je te bieden?

  • Een leergemeenschap
  • Trainingsvaardigheden en kennis op het gebied van verandering binnen gemeenten.
  • Theologische kennis.
  • Een breed interkerkelijk netwerk.

Meer weten? Meedoen, of mensen uit je kerkenraad of gemeente laten meedoen? Lees de volgende link: 2013-02-05 Uitnodiging missionaire gemeenschapsvorming